ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ’

ΑΔΑ: 94Ο4ΩΗΑ-0ΜΧ
Ημ. Απόφ.: 13/05/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/94Ο4ΩΗΑ-0ΜΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP