Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών

ΑΔΑ: 6Ρ9ΕΩΗΑ-Σ3Ο
Ημ. Απόφ.: 18/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ9ΕΩΗΑ-Σ3Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP