Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 57.855,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020

ΑΔΑ: 61ΝΤΩΗΑ-ΚΣΦ
Ημ. Απόφ.: 20/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΝΤΩΗΑ-ΚΣΦ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP