Σε ορθή επανάληψη η 104/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ».

ΑΔΑ: ΨΓΧ9ΩΗΑ-ΡΕΙ
Ημ. Απόφ.: 21/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΧ9ΩΗΑ-ΡΕΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP