Σε ορθή επανάληψη η 18/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κατασκευής, απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 6ΗΩ6ΩΗΑ-Υ75
Ημ. Απόφ.: 17/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΩ6ΩΗΑ-Υ75"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP