Σε ορθή επανάληψη η 319/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας για τη χορήγηση αποσπάσματος Κτηματολογικού διαγράμματος του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ:121621502038 όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το πράσινο σημείο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Γ1ΖΩΗΑ-1Φ3
Ημ. Απόφ.: 28/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ1ΖΩΗΑ-1Φ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP