Σε ορθή επανάληψη η 43/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Προμήθειας φωτιστικών σωμάτων, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: 6Ω8ΤΩΗΑ-5Γ6
Ημ. Απόφ.: 11/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω8ΤΩΗΑ-5Γ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP