Σε ορθή επανάληψη η αρίθμ.254/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <FTTΗ A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

ΑΔΑ: 63Υ3ΩΗΑ-ΒΨΛ
Ημ. Απόφ.: 11/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/63Υ3ΩΗΑ-ΒΨΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP