Σε ορθή επανάληψη η αριθμ.6/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και χορήγηση άδειας τομών και εκσκαφών φρεατίων στα πλαίσια της προμήθειας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”»

ΑΔΑ: Ψ0Υ4ΩΗΑ-5Ω5
Ημ. Απόφ.: 17/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0Υ4ΩΗΑ-5Ω5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP