ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣYΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΔΑ: ΨΤ0ΕΩΗΑ-ΒΧΖ
Ημ. Απόφ.: 05/02/2024
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ0ΕΩΗΑ-ΒΧΖ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP