ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ Η΄ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΑΥΛΊΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΊΔΑΣ- ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΔΑ: 69Ν5ΩΗΑ-ΣΓ4
Ημ. Απόφ.: 30/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/69Ν5ΩΗΑ-ΣΓ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP