Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 3609/2018 Απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού υπηρεσιακών προϊσταμένων του Δήμου για την συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ, στο πλαίσιο του έργου “Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία”»

ΑΔΑ: ΨΕΘΡΩΗΑ-Ω4Ψ
Ημ. Απόφ.: 06/02/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΘΡΩΗΑ-Ω4Ψ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP