Διοίκησης, Προσόδων, Οικονομικών

Αντιδήμαρχος: Κεράτσας Μιχάλης

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

  1. Την Εποπτεία των Δ/σεων Διοίκησης, Προσόδων, Οικονομικών
  2. Την τέλεση πολιτικών Γάμων.
  3. Την προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
  4. Την Εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως ο Αντιδήμαρχος ορίζεται και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ θα αναπληρώνει τους κατά τόπο Αντιδημάρχους Ανθηδόνας και Αυλίδας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP