Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης

Αντιδήμαρχος: Χαράλαμπος Κώσταρος

με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

  2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.

  3. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

  4. Συνεργάζεται με την Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων .

  5. Ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών.

  6. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP