Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Αντιδήμαρχος: Μπουραντάς Γεώργιος

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

  1. Για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Πολεοδομίας και τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μπουραντάς θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων κ. Τριανταφύλλου, ορίζεται δε και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP