Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Αντιδήμαρχος: Γουρνής Βασίλειος

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας.
2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα.
4. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
5. Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
6. Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
7. Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.
8. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
9. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
10. Έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης της λειτουργίας και διαχείρισης των Κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP