Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

Αντιδήμαρχος: Τριανταφύλλου Αθανάσιος

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας του οποίου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει τα κάτωθι:
• Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
• Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
• Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
• Παρακολουθεί τη εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα [ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΠ-ΕΣΠΑ κλπ.]
• Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
• Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
• Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης της πόλης.
• Υπογράφει αποφάσεις απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και ότι αφορά σε αυτές
• Υπογράφει για το προσωπικό των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, κάρτες εργασίας, μηνιαία προγράμματα εργασίας και χορήγηση αδειών αυτών.
• Υπογράφει Διαβαθμισμένα έγγραφα που αφορούν θέματα πολιτικής προστασίας.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP