Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

Αντιδήμαρχος: Καθαροσπόρης Βασίλειος

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

  1. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
  2. Την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
  3. Την παρακολούθηση της εκπόνησης των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα [ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΠ-ΕΣΠΑ κλπ.]
  4. Την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
  5. Τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
  6. Την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού.
  7. Την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP