Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αντιδήμαρχος: Καρκαντελίδης Διαμαντής

με τις παρακάτω αρμοδιότητες

  1. Την εποπτεία Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
  2. Την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Την Εποπτεία του Γραφείου Απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και Προστασίας του Καταναλωτή.
  4. Την εποπτεία του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Επιπροσθέτως θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP