Επιτροπή Τουρισμού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Στον Δήμο Χαλκιδέων, ως τουριστική περιοχή και σύμφωνα με τον Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και στόχο την προβολή του Δήμου για τουριστική ανάπτυξη.


 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP