Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ)

Πρόεδρος

ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αναπληρωτής

Αντιπρόεδρος

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Γ. του Παναγιώτη Αναπληρωτής ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέλος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αναπληρωτής ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μέλος

ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ Αναπληρωτής ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Αναπληρωτής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μέλος

ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος

ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μέλος

ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής ΠΑΖΒΑΝΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Μέλος

ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέλος

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP