Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ)

Πρόεδρος

  Αναπληρωτής

Αντιπρόεδρος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Αναπληρωτής

Μέλος

Μέλος

 

 

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP