Ηλεκτροφωτισμού και Κοιμητηρίων

Αντιδήμαρχος:
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2221351135 2221081774 gbou@tee.gr

Ο Γιώργος Μπουραντάς γεννήθηκε το 1968, ζει στη Χαλκίδα είναι παντρεμένος με την Κλεοπάτρα Ακριώτη, Συμβολαιογράφο και έχει δυο παιδιά. Είναι Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από το 2006 έως το 2014 διατελεί μέλος της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας , ενώ από το 2010 έως το 2014 Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Έχει εργαστεί στην Ιντρακόμ Α.Ε. ως Project Manager και από το 2003 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας όπου ασχολείται με μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
2. Έχει την εν γένει επιμέλεια και προώθηση των θεμάτων του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και ρύθμισης των χρήσεων γης.

Επιπροσθέτως ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Μπουραντάς θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, ορίζεται δε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP