Υγείας, Πρόνοιας και Δημόσιας Υγιεινής

Αντιδήμαρχος:
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας.
2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.
3. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
4. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP