Υγείας, Πρόνοιας και Δημόσιας Υγιεινής

Αντιδήμαρχος:
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

Με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας.
2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.
3. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
4. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας.
5. Μεριμνά για τις εθελοντικές δράσεις στον Δήμο Χαλκιδέων.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP