Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αντιδήμαρχος

Ηλεκτροφωτισμού και Κοιμητηρίων

ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2221024444 - 2221060133

2221024444

d.kath-anakykl@dchalkideon.gr

ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

2221351601

2221099666

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας

2221079603-4

2221079604

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης

2221351901

2221041795

nikolaos.georgalas@dchalkideon.gr

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2221355109

2221035000

balos@otenet.gr

ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Αυλίδας

2221351700-710

2221030609

avlida@dchalkideon.gr

ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

2221351800-810

2221351865

g.giogios@dchalkideon.gr

ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιδήμαρχος

Διοίκησης, Οικονομικών

2221355104

2221035000

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ

2221351700-710

2221030609

avlida@dchalkideon.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

2221351800-810

2221351865

lilantio@dchalkideon.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

2221351901-910

2221041795

artaki@dchalkideon.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ

2221351600-10

2221099666

anthidona@dchalkideon.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2221351173

2221351177

ts_chalkidas@dchalkideon.gr

Municipal Unit of Anthidona

ΚΑΤΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

2221351122

2221076220

fotini.katoli@dchalkideon.gr

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP