Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 13058)

ΑΔΑ: 63ΦΥΩΗΑ-7ΡΕ
Ημ. Απόφ.: 16/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP