ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

/ Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων απευθύνονται με αίτησή τους στην Υπηρεσία μας για τη χορήγηση της άδειας.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP