Χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος Νέου Σημείου Υδροληψίας

/ Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος  υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εκδοθεί προγενέστερα άδεια εκτέλεσης του έργου

Νομικό πλαίσιο:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP