Χορήγηση Άδειας Εκτέλεσης Νέου Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

/ Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης) υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP