ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

/ Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ25132/2016(ΦΕΚ90/τ.Β’/04-04-2016) όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους έχουν ελεύθερη πρόσβαση για εξετάσεις και νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας. Όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής της φαρμακευτικής περίθαλψης, κατά τη συνταγογράφηση γίνεται έλεγχος από το σύστημα ΗΔΙΚΑ της οικονομικής κατάστασης του καθενός και αναλόγως ορίζεται ποσοστό συμμετοχής ή όχι, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται, όπου με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών κάθε περίπτωσης το ποσοστό συμμετοχής μηδενίζεται…

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP