ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

/ Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Η Υπηρεσία μας εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας για περιπτώσεις που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις (Νόμος, Υπουργική Απόφαση, κλπ), προκειμένου οι αιτούντες να τύχουν των ευεργετικών προβλέψεών τους για οικονομικά αδύναμους.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP