ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

/ Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις των πολιτών που αφορούν το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP