Δημοτική Επιτροπή

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων

Πρόεδρος: Δήμαρχος Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα
Μέλη:

Γουρνής Βασίλειος
Κουτουλής Δημοσθένης
Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος-Παναγιώτης
Σακελλαράκη Δήμητρα (Μιμίκα)
Σπανός Αντώνιος
Μπαντούνας Γεώργιος
Τζαφέρος Παναγιώτης
Κολούτσος Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Πάνος Γεώργιος
2. Νέζης Ιωάννης
3. Στεφανίδης Δημήτριος
4. Ζαργάνης Νικόλαος
5. Κούτρα Ελένη

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP