Επιτροπή Διαβούλευσης

Αρμοδιότητες Επιτροπής Διαβούλευσης


Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, Επιτροπή Διαβούλευσης , με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.  Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

  1. Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  2. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  4. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.


 

Πρόεδρος

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2221355109

2221035000

balos@otenet.gr

Μέλη

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ευβοίας

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εκπρόσωπος Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας

ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΓΩΓΩ: Εκπρόσωπος Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας

ΖΗΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ: Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κανήθου

ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Λουκισίων «Ανθηδών 1979»

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εκπρόσωπος Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Εκπρόσωπος Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Εκπρόσωπος Συλλόγου Κανήθου

ΛΑΜΠΡΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εκπρόσωπος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ευβοίας

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Εκπρόσωπος Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εκπρόσωπος Φαρμακευτικού Συλλόγου

ΣΚΙΑ ΜΑΡΙΑ: Εκπρόσωπος Λυκείου των Ελληνίδων

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Εκπρόσωπος Δημοτικών Υπαλλήλων Δ. Χαλκιδέων

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Συλλόγου

ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Έξω Παναγίτσας «Ζωοδόχος Πηγή»

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ: Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Ευβοίας

ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας

ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Ευβοίας

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ευβοίας

ΓΙΑΠΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Ευβοίας

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΝΕΝΗ: Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου

ΛΕΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Μαθηματικής Εταιρείας

ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου

ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Εκπρόσωπος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ευβοίας

ΤΗΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Εκπρόσωπος Πολιτ. Περιβαλ. Συλλόγου Κανήθου

ΒΑΛΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΧΗ

ΤΣΑΠΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΦΕΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ: Εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκνων

Αναπληρωματικά Μέλη

ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ευβοίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εύβοιας

ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κανήθου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Λουκισίων «Ανθηδών 1979»

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκνων

ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΛΙΝΑ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας

ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ευβοίας

ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΝΝΑ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΗ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Λυκείου των Ελληνίδων

ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Συλλόγου

ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Έξω Παναγίτσας «Ζωοδόχος Πηγή»

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Ευβοίας

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Βιβλιοχαρτοπωλών Ν. Εύβοιας

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας

ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Ευβοίας

ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP