Αγώνες Τοξοβολίας Κλειστού Χώρου

Έναρξη: 30/11/2019 - Λήξη: 01/12/2019
Κατηγορία: Αθλητισμός

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκίδας και τον Αθλητικό
Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Διρφύων Μεσσαπίων ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ, προκηρύσσει αγώνα Κλειστού
Χώρου, που θα πραγματοποιηθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ), το
Σάββατο 30 Νοεμβρίου & την Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2019:

Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας:
2×18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου

Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:
2×18μ. ηλικιακών κατηγοριών Παίδων – Κορασίδων και Παμπαίδων – Πανκορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
2×15μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου

Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
2×18μ. ηλικιακής κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών στις κατηγορίες Τόξων:
Barebow, Longbow, Instinctive & Traditional

Γενικές Διατάξεις:
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
2. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας & Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ., οι οποίοι ανήκουν
στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας από
γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2019.
Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ., οι οποίοι ανήκουν
στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας από
γιατρό σε ισχύ, έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2019 και είναι
ενήλικοι.
3. Οι κατηγορίες των αθλητών/-τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής:
Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες: έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 1999 έως το 2011
Έφηβοι – Νεάνιδες: έως 17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2002 έως το 2011
Παίδες – Κορασίδες: έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2005 έως το 2011
Παμπαίδες – Πανκορασίδες: έως 12 ετών, γεννημένοι από το έτος 2007 έως το 2011
Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: έως 10 ετών, γεννημένοι από το έτος 2009 έως το 2011
4. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος AMS έως και την
Τρίτη 26/11/2019.
5. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής, με επιπλέον παράβολο 10€, θα μπορούν να γίνουν
δεκτές μόνον εφόσον υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα και έγκριση διοργανωτή.
6. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100
ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.
7. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί και δεν ακυρώθηκε εμπρόθεσμα
η συμμετοχή τους, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1.
8. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
1. Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Ο αγώνας Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας είναι δηλωμένος στο αγωνιστικό πρόγραμμα της WA.
3. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας:
 Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι τριπλά κάθετα για την Α΄ αγωνιστική
κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών /
Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου.
 Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι μονά 40×40εκ. για τη Β΄ αγωνιστική
κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών /
Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου.
 Στην περίπτωση που αθλητής/τρια Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να αγωνιστεί σε
τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου (target face), θα πρέπει να δηλωθεί στην Ε.Ο.Τ. εγγράφως
από το σωματείο στο οποίο ανήκει μέχρι την Τετάρτη 27/11/2019 και ώρα 14:00.
Για τον αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:
 Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών θα είναι μονά
40×40εκ. στην ηλικιακή κατηγορία Παίδων – Κορασίδων, 80×80εκ. στην ηλικιακή κατηγορία
Παμπαίδων-Πανκορασίδων και 122εκ. στην ηλικιακή κατηγορία Παμπαίδων Β΄-Πανκορασίδων
Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου.
Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
 Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και το Book 4 της World Archery.
Θα τηρηθεί η εγκύκλιος 2016-9 περί Αθλητικής Περιβολής.
3
Προσοχή: Απαγορεύονται οι φαρέτρες πλάτης καθώς και κάθε είδος φαρέτρας, που δεν
συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς αγώνων ανοιχτού χώρου.
 Προδιαγραφές τόξων αγώνα:
 Barebow: Όλα τα αντίκυρτα τόξα διαιρούμενα ή μονοκόμματα.
Το τόξο επιτρέπεται να έχει μόνο Button (Plunger), Arrow rest και αντίβαρα (τα αντίβαρα
θα πρέπει να είναι τοποθετημένα κατευθείαν στο riser κάτω από την λαβή). Το τόξο θα
πρέπει να περνά από άκρο σε άκρο μέσα από δακτύλιο διαμέτρου 12,2 cm (World Archery
Rulebook 4, Παράγραφος 22.3) Βέλη: Κάθε είδους βέλη μέγιστης διατομής στελέχους
9,3mm και μύτης 9,4mm.
 Longbow: D shape Longbows & American Flatbows (World Archery Rulebook 4,
Παράγραφος 22.5) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά.
 Instinctive: Κάθε είδους τόξο όπως τα απλά recurve και τα κυνηγετικά recurve με
παράθυρο με ή χωρίς arrow rest. Το riser μπορεί να είναι κατασκευασμένο από φυσικό
υλικό ή υλικό με βάση κάποια ρητίνη. Πρέπει να περιέχει ξύλο ή μπαμπού και μπορεί να
περιέχει μέταλλο ή συνθετικό υλικό, που όμως δεν θα ξεπερνά το ένα τέταρτο της
κατασκευής του (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 22.4). Βέλη: Κάθε είδους βέλη
μέγιστης διατομής στελέχους 9,3mm και μύτης 9,4mm.
 Traditional: Όλα τα τόξα με την γενική έννοια του όρου Τόξο, κάθε μορφής και υλικού
κατασκευής (Εκτός από PVC ιδιοκατασκευές) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά.
 Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι μονά 40×40εκ. για τις κατηγορίες
Barebow Men και Barebow Women.
 Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι μονά 80×80εκ. για τις κατηγορίες
Longbow, Instinctive, Traditional.
 Η απόσταση των στόχων θα είναι τα 18 μέτρα, θα εκτελεστούν 2 γύροι των 10 βολών, με 3
βέλη ανά βολή (σύνολο 60 βέλη).
4. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στον
διοργανωτή σύλλογο και όχι στην Ε.Ο.Τ.
5. Ακυρώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 27/11/2019 και ώρα 14:00μμ, στο
e-mail της EOT: info@archery.org.gr
4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
Α΄ Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων Σύνθετου Τόξου
Β΄ Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου
Αγώνας Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Παραδοσιακού Τόξου
Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2019
Α΄ Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού Τόξου
Β΄ Κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου
Αγώνας Μικρών ηλικιακών Κατηγοριών Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου
Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.
Με αθλητικούς

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP