Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως φυσικές  καταστροφές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) ή τεχνολογικές (π.χ. χημικά συμβάντα).

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων:

• Αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,
• Αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιεί δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
• Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Κεντρικής Διοίκησης

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, το έργο της πολιτικής προστασίας σχετίζεται με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. συντονίζεται και επιβλέπεται από τον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Τριανταφύλλου, με τις σχετικές αρμοδιότητες.
• Το έργο του Αντιδημάρχου υποστηρίζεται, σύμφωνα με το Ν. 3013/02, από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων.
• Οι διοικητικές αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας εντάσσονται στην οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα, σήμερα υπάγονται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για οποιοδήποτε θέμα πολιτικής προστασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2221079604 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στο 2221022281 (όλο το 24ωρο). Αν. προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας έχει οριστεί ο υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων Αντώνιος Μητράκης (6971815871).

 

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP