Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 17η του μηνός Μαρτίου έτους 2015

Χωρίς κατηγορία / Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87)1. Περί τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. μηνός Μαρτίου 2015.Περί παροχής εξουσιοδότησης στην Νομική Σύμβουλο του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP