Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αντιδήμαρχος:
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2221355104 2221035000

Με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων.
3. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
4. Ασκεί την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
5. Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
6. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP