Δημοτικό Συμβούλιο

ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας. 2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων […]

Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΛΕΝΑ ΒΑΚΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ – ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΪΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – […]

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας. 2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, […]

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 2. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων. 3. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας. 4. Ασκεί την […]

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. 3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. 4. Ασκεί την […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP