Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου:
ΚΑΤΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

2221351122 2221076220 fotini.katoli@dchalkideon.gr
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP