Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Κοιμητηρίων και Λαϊκών Αγορών:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2221079604

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Λαϊκών Αγορών,  με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
2. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
3. Ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP