Πολιτικής Προστασίας, Κοιμητηρίων και Λαϊκών Αγορών

Αντιδήμαρχος:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κοιμητηρίων και Λαϊκών Αγορών με  τις εξής αρμοδιότητες:
1. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
2. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
3. Ασκεί την επίβλεψη της λειτουργίας και διαχείρισης των Κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
4. Ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών.
Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP