Γεωτεχνικής και Πρασίνου

Αντιδήμαρχος:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2221025301 2221035000

Με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.
2. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
3. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος, καθώς και τις δράσεις που αναφέρονται στην Αγροτική Ανάπτυξη.
4. Ασκεί τον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης Πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
5. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP