Αντιδήμαρχοι

ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Έργων Αυτεπιστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Έργων Αυτεπιστασίας. 2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 3. Παρακολουθεί την εκπόνηση […]

Δ.Ε. Αυλίδας

Αντιδήμαρχος: με τις παρακάτω αρμοδιότητες Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο […]

Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων

Αντιδήμαρχος: Σέρρας Δημήτριος με τις παρακάτω αρμοδιότητες Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ […]

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Εθελοντισμού με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 για θέματα Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής. 2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 3. Ασκεί την εποπτεία για την εφαρμογή του Προγράμματος […]

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. 2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική […]

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης και με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. 2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται […]

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 2. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων. 3. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας. 4. Ασκεί την […]

ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολεοδομίας με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας. 2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP