Αντιδήμαρχοι

ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

με τις παρακάτω αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας του οποίου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες και τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει τα κάτωθι: • Επικουρεί τον Δήμαρχο ως προϊστάμενο, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών • Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη […]

Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας

Αντιδήμαρχος: Λειβαδίτης Ελευθέριος με τις παρακάτω αρμοδιότητες 1. Επικουρεί τον Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα . 2. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. 3. […]

Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων

Αντιδήμαρχος: Σέρρας Δημήτριος με τις παρακάτω αρμοδιότητες Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ […]

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. 3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. 4. Ασκεί την οργάνωση […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP