Αντιδήμαρχοι

ΑΙΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολεοδομίας, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Πολεοδομίας. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών […]

ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων Αυτεπιστασίας. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών […]

Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων

Αντιδήμαρχος: Ευαγγελία Παλαιολόγου με τις παρακάτω αρμοδιότητες Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ […]

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, για θέματα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. 2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά. 3. Ασκεί την […]

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. Σε […]

ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αντιδήμαρχος για θέματα Υγείας, ΑΜΕΑ και Εθελοντισμού, με τις εξής αρμοδιότητες: Ασκεί την εποπτεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας. Μεριμνά, συντονίζει, εισηγείται και εποπτεύει τις δράσεις του Δήμου για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών […]

ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Γεωτεχνικής, Πρασίνου και Αδέσποτων Ζώων, με τις εξής αρμοδιότητες: Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού […]

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης, με τις εξής αρμοδιότητες: 1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα. 2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP