Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2/3/2019

Χωρίς κατηγορία / Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 27η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί μη άσκησης ένδικου βοηθήματος.

2. Περί γνωμοδότησης νομικής συμβούλου του Δήμου Χαλκιδέων για την αίτηση της κας Χαραλαμπίας Καφρομάνη

3. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ένδικου βοηθήματος (6 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP