Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/11/19

Χωρίς κατηγορία / Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Nοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
2.Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπάνης χορήγησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. (Δημήτριος Κολούτσος).
3.Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή Ανταποδοτικού Τέλους (Διομήδης Τσομώκος).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP