Αναρτήθηκαν τα Προσωρινά Αποτελέσματα του ΣΟΧ1/2017

Νέα / Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Τα προσωρινά αποτελέσματα για την Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 που αφορά το κοινωνικό παντοπωλείο, τα συσσίτια και τα κέντρα κοινότητας του Δήμου Χαλκιδέων, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 23/6/2017 στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.

Όπως ορίζει η προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούνα να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22210 20241

100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
107 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
108 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
109 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΘΕΝΤΩΝ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP