Νέα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/5/2021
Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τηλεδιάσκεψη στις 28/4/2021
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 27/4/2021
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/4/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP