Νέα

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/3/2023
Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/3/2023
Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/3/2023
Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/3/2023
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/3/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP