Νέα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/7/2020
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/7/2020
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15/7/2020
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/7/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP