Νέα

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27/9/2023
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/9/2023
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/9/2023
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-09-2023 (έκτακτη)
Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP