Ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την “Αποκατάσταση – Βελτίωση πρασίνου πόλεως” του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 180.000,00 €

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP