Ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την «Αποκατάσταση – Βελτίωση πρασίνου πόλεως» του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 180.000,00 €

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2016

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP