Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Έτους 2019-2020
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1Α/2019
Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου έτους 2019-2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP