Προκηρύξεις

Διεθνής διαγωνισμός για την«Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας έργων “Συντήρηση Πεζοδρομίων και Οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021” και “Συντήρηση Πεζοδρομίων και Οδών 2022”»
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Ληλαντίων»
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ  2023»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP