Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ''Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς ''
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP