Προκηρύξεις

Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους για τις ανάγκες του Δήμου για 3 μήνες»
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας
Ηλεκτρoνικός Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Ε. Αυλίδας»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με τίτλο: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης Δήμου Χαλκιδέων»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP