Προκηρύξεις

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου»
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Ετήσια συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP