Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση είκοσι πέντε (25) κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τέσσερα (4) έτη για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση είκοσι πέντε (25) κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τέσσερα (4) έτη για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Οι χώροι αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 354/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων (ΑΔΑ: ΨΝΔΦΩΗΑ-ΙΓΩ).
Η προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Χαλκίδα οδός Ληλαντίων και Μεγασθένους (5ος όροφος) στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81 όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Χαλκιδέων. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ετησίως .
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της προφορικής δημοπρασίας παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στην Δ/νση Προσόδων, Τμήμα Αδειοδοτήσεων (Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Πορίχης Αντώνιος, τηλ. 22213 55181).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP