Απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκιδέων για δράσεις «έξυπνης πόλης», ποσού 3.000.000 ευρώ

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022

Την απόφαση ένταξης του έργου «Δήμος Χαλκιδέων – Υποέργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις:Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον» στο Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, μέγιστου προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός για Ειδικά Ψηφιακά Έργα κ. Θεόδωρος Λιβάνιος σήμερα, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, στη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, ενημερώνοντάς την ότι είναι ο 2ος Δήμος στη χώρα που πετυχαίνει την ένταξη στο πρόγραμμα αυτό.
Ο Δήμος Χαλκιδέων είχε υποβάλει ολοκληρωμένο φάκελο με δράσεις για την «έξυπνη πόλη» και στρατηγικούς στόχους τη διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση νέων ανθρώπων, τη δημιουργία εξωστρεφούς επιχειρηματικού οικοσυστήματος, με διεθνείς διασυνδέσεις και ευκαιρίες απασχόλησης, τη διαμόρφωση έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου 12 μηνών και την μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας κι επιχειρηματικότητας.
Η πρόταση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
1. Βελτιστοποίηση Κυκλοφορίας
• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελεγχόμενης Στάθμευσης και πληροφοριών κινητικότητας.
• Σύστημα Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών.
2. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων
• Εφαρμογές και Συστήματα βελτιστοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων.
• Εφαρμογές και Συστήματα υποστήριξης Ενεργειακής Εξοικονόμησης.
3. Κοινωνική Φροντίδα και Υγεία
• Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας.
• Εφαρμογή – Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας.
4. Πολίτης, Διαβίωση, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα
• Οργάνωση και Λειτουργία Co-Working Spaces.
• Εφαρμογή υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής διασύνδεσης, διαχείρισης συνεργατικών χώρων εργασίας και διασύνδεσης μελών, ειδικών, μεντόρων και επενδυτικών κεφαλαίων.
• Εφαρμογή διαδραστικών διαβουλεύσεων και συλλογικής λήψης αποφάσεων, διαχείρισης εθελοντισμού, crowdsourcing και crowdfunding.
5. Μητροπολιτικά Ασύρματα Δίκτυα
• Μητροπολιτικά Δίκτυα, Δικτυακή Υποδομή LoraWan ή δικτύου ισοδύναμου αποτελέσματος.
6. Κεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Επίβλεψης
• Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων των δράσεων ευφυούς μετασχηματισμού του Δήμου.
• Ανάπτυξη μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου (Building Information Modelling (BIM)) και ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης.
• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου για την ευφυή πόλη και εξυπηρέτησης δημότη.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP