Απολογισμός των εργασιών συντήρησης των υποδομών σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Στον Δήμο Χαλκιδέων, έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού, καθώς και την ορθή λειτουργία των σχολικών μονάδων, από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής έως και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, συντηρήσεις, ανακαινίσεις, επισκευές μικρής και μεγάλης κλίμακας σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
1ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Επισκευή οροφής
• Σοβατίσματα και ελαιοχρωματισμοί
• Κατασκευή και τοποθέτηση νέας πέργκολας
• Επιδιόρθωση στη μόνωση της ταράτσας
2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Γενικός ελαιοχρωματισμός του σχολείου
4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
9ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Ανακατασκευή κυλικείου
• Μόνωση στηθαίων
• Ελαιοχρωματισμοί αιθουσών
10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Αντικατάσταση κάγκελων περίφραξης
• Αντικατάσταση πόρτας
• Επισκευές
• Ελαιοχρωματισμοί

11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Επισκευή σαθρών σοβάδων
• Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά
12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας :
• Κατασκευή νέας κουζίνας στο κυλικείο
• Ολική επισκευή wc
13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Μόνωση ταράτσας
• Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
• Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ
• Ελαιοχρωματισμοί
15ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Επισκευές και ελαιοχρωματισμοί όλων των κοινόχρηστων χώρων
• Επισκευή και ελαιοχρωματισμός αίθουσας εκδηλώσεων
16o Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών χώρων
19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Τσιμεντόστρωση σε τμήμα της αυλής
• Επισκευές σε αλουμίνια
• Σοβάτισμα και ελαιοχρωματισμοί
21ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών χώρων
26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας:
• Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων
2ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Κατασκευή και τοποθέτηση τεντών σε όλα τα παράθυρα
• Τοποθέτηση στεγάστρου στην είσοδο
3ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί
5ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Κατασκευή μόνωσης
6ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Ανακατασκευή της αυλής
• Σοβατίσματα και ελαιοχρωματισμοί
• Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας
7ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Επισκευή μόνωσης
• Κατασκευή χωρισμάτων με γυψοσανίδα και ελαιοχρωματισμοί
8ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Τοποθέτηση τεχνόπετρας εξωτερικά του σχολείου, περιμετρικά, για αποφυγή υγρασίας
• Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικά
13ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Επισκευές σοβάδων
• Ελαιοχρωματισμός όλου του σχολείου εσωτερικά
17ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Γενική επισκευή – ανακαίνιση
• Κατασκευή νέων WC
• Κατασκευή χωρισμάτων
• Κατασκευή κουζίνας
18ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί
20ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Κατασκευή βάσης με μπετό
• Τοποθέτηση 2 κοντέινερ
23ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Διαμόρφωση αύλειου χώρου
• Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας
• Ελαιοχρωματισμοί
28ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας:
• Καθαίρεση επικίνδυνης οροφής
• Ενίσχυση δοκαριών
• Τοποθέτηση νέας οροφής
• Κατασκευή σινάζ γύρω από την παιδική χαρά και επισκευή αυτής
• Τοποθέτηση δαπέδου ασφάλειας
• Κατασκευή περιφράξεων εσωτερικά και περιμετρικά
• Ελαιοχρωματισμοί
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο:
• Κατασκευή χωρισμάτων με γυψοσανίδα
• Ελαιοχρωματισμοί
Ειδικό Νηπιαγωγείο:
• Γενική επισκευή στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
2ο Δημοτικό σχολείο Βασιλικού:
• Επισκευές αλουμινίων
• Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα, τεχνολογίας LED
3ο Δημοτικό σχολείο Βασιλικού:
• Κατασκευή χωρισμάτων με γυψοσανίδα
• Ελαιοχρωματισμοί
• Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα, τεχνολογίας LED.
Δημοτικό Σχολείο Νέας Λαμψάκου:
• Γενική επισκευή εγκατάστασης θέρμανσης
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου:
• Γενικές επισκευές θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων
• Ελαιοχρωματισμοί
Δημοτικό Σχολείο Αφρατίου:
• Επισκευή κεραμοσκεπής
• Γενικές επισκευές θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων
Δημοτικό Σχολείο Φύλλων:
• Επισκευές
• Ελαιοχρωματισμοί
• Αντικατάσταση καυστήρα
• Εργασίες επισκευής wc
Δημοτικό Σχολείο Μυτικά:
• Γενική επισκευή σοβάδων
• Ελαιοχρωματισμοί
2ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού:
• Γενικές επισκευές σε αλουμίνια
• Κατασκευή χωρισμάτων με γυψοσανίδα
• Ελαιοχρωματισμοί
5o Νηπιαγωγείο Βασιλικού:
• Κατασκευή παιδικής χαράς
• Διαμόρφωση αύλειου χώρου
• Ελαιοχρωματισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης:
• Επισκευές
• Ελαιοχρωματισμοί όλου του σχολείου

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης:
• Κατασκευή μόνωσης σε όλη την ταράτσα
• Καθαίρεση των σαθρών σοβάδων σε όλο το σχολείο
• Τοποθέτηση νέας οροφής από ορυκτή ίνα
• Ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
• Επισκευές και βάψιμο όλου του σχολείου εσωτερικά
4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης:
• Βάψιμο όλο το σχολείο εσωτερικά
1ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης:
• Εκτεταμένες επισκευές από τις ζημιές των βροχών
• Βαψίματα
• Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας
2ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης:
• Έγινε μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου
• Μεταφορά των κοντέϊνερ
• Επισκευές
• Βαψίματα
• Ανακατασκευή WC
• Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας
4ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης:
• Μόνωση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ
Δημοτικό Σχολείο Λουκισίων:
• Επισκευή μόνωσης και υδροροών
• Σοβατίσματα και βαψίματα
1ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς:
• Επισκευή μόνωσης
• Καθαίρεση σαθρών σοβάδων
• Σοβατίσματα βάψιμο
3ο Νηπιαγωγείο Δροσιάς:
• Τοποθέτηση νέου δαπέδου εσωτερικά με laminate
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ
Νηπιαγωγείο Βαθέος Αυλίδας:
• Αγορά και Τοποθέτηση τέντας
Νηπιαγωγείο Παραλίας Αυλίδας:
• Επισκευή
• Γενική ανακαίνιση
• Βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά
Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδας:
• Αντικατάσταση οροφής αίθουσας εκδηλώσεων
• Ελαιοχρωματισμός αιθουσών εσωτερικά
• Επισκευή περίφραξης
Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Αυλίδας:
• Κατασκευή και αντικατάσταση μαρμάρων
• Ανακαίνιση κυλικείου
• Ελαιοχρωματισμοί
Δημοτικό Σχολείου Καλοχωρίου Παντειχίου:
• Κατασκευή πλατφόρμας για τοποθέτηση κοντέινερ
• Ελαιοχρωματισμοί

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP