Συνεδριάσεις

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/9/2022
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/9/2022
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/9/2022
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/9/2022
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/9/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP