Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/6/2023
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31η/5/2023
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/5/2023
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/5/2023
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/5/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP