Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/4/2018
Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 19/4/2018 για τον Απολογισμό έτους 2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/4/2018
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/4/2018
Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στις 19/4/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP