Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/12/2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19/12/2018
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2018
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP