Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής στις 24/10/2017
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/10/2017
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2017
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-10-2017
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11/10/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP