Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2020
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/10/2020
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/10/2020
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/10/2020
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7/10/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP