Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/2/2018
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/2/2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/2/2018
Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/2/2018
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 13-02-2018
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP