Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/10/2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/10/2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/10/2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP