Συνεδριάσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/8/2020
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/8/2020
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2020
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/7/2020
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24/7/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP