Συνεδριάσεις

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/5/2020
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) στις 22/5/20
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) στις 22/5/20
Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με τη διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”) στις 13/5/20
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (με τη διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”) στις 12/5/20
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP