Νέα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2018
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/12/2018
Eκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/12/2018
Συνέχιση εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Αγία Ελεούσα
ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP