Νέα

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/7/2021
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/6/2021
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/6/2021
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/6/2021
Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP